Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

piątek, 31 sierpnia 2012

Eos Again
(c) Piotr Woźniak

Na zdjęciach: Eos White Kota*PL, kotka Norweska Leśna.
On photographs: Eos White Kota*PL, Norwegian Forest Cat female.

Zdjęcia wykonano / Shots taken with: Sony A500 + Sony SAM 35mm f/1.8 and Minolta AF 50mm f/1.7

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails