Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

czwartek, 16 sierpnia 2012

Between The Light And Shadow XV


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Zdjęcie wykonano / Shot taken with: Sony A500 + Sony SAM 85mm f/2.8

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails