Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 28 maja 2012

Warszawa Stadion (part I)


All photos (c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa - Stadion Narodowy i stacja kolejowa Stadion. Maj 2012.
Warsaw - The National Stadium and Stadium railway station. May 2012.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails