Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 12 maja 2012

"Cat is not an animal, a cat is a state of mind..."


(c) Piotr Woźniak

1 komentarz:

elena nuez pisze...

great quote and gorgeous photo!

Related Posts with Thumbnails