Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

czwartek, 5 stycznia 2012

Forgotten Citizens XII
(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Stare Miasto.
Warsaw, Old Town.

1 komentarz:

Chwile... pisze...

Fajne spojrzenia.

Related Posts with Thumbnails