Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 17 stycznia 2012

Between The Light And Shadow XIII


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

1 komentarz:

Heather @ whats blooming this week pisze...

beautiful pictures. Love the pop of colour against the black backdrop. My father, a professional photographer, always shot his flower pictures that way.

Related Posts with Thumbnails