Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

czwartek, 22 kwietnia 2010

Sakura
Above photos (c) Piotr Woźniak


Japońska wiśnia różowa w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa, kwiecień 2010.
Japanese Spring Cherry in the Warsaw University Botanic Garden.
Warszawa, April 2010.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails