Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 17 kwietnia 2010

Idyll


(c) Beata Sobolewska-Woźniak


Warszawa, Park na Kamionku. Kwiecień 2010.
Warszawa, Kamionek Park. April 2010.

1 komentarz:

veredit pisze...

Magical image full spring - it could also be here with us. Incredible beautiful mood in black and white.

beautiful sunday 4u

Related Posts with Thumbnails