Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 6 września 2009

Wrocław - Part V. City Hall.

Od Wroclaw
(c) Piotr Woźniak


Od Wroclaw
(c) Piotr Woźniak


Od Wroclaw
(c) Beata Sobolewska-Woźniak


Od Wroclaw
(c) Beata Sobolewska-Woźniak


Od Wroclaw
(c) Piotr Woźniak


Od Wroclaw
(c) Piotr Woźniak


Od Wroclaw
(c) Piotr Woźniak


Od Wroclaw
(c) Piotr Woźniak


Od Wroclaw
(c) Piotr Woźniak


Od Wroclaw
(c) Piotr Woźniak


Od Wroclaw
(c) Piotr Woźniak


Od Wroclaw

(c) Piotr Woźniak

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails