Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

czwartek, 17 września 2009

This And Other World

Od Jest tylko światło...
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Od Jest tylko światło...

(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Od Jest tylko światło...

(c) Beata Sobolewska-Woźniak

1 komentarz:

Kcalpesh pisze...

Absolutely stunning and beautiful monochromes!

Related Posts with Thumbnails