Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Feline State Of Mind


(c)Piotr Woźniak

Eos WhiteKota*PL, kotka norweska leśna.
Eos WhiteKota*PL, norwegian forest cat, female.

Zdjęcie wykonano / Shot taken with: Sony A500 + Minolta AF 50mm f/1.7

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails