Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 11 listopada 2012

Behind The Cat's Eyes XII
(c) Piotr Woźniak

Na zdjęciach / On photos: Eos White Kota*PL, kotka norweska leśna / Norwegian Forest cat female.
Zdjęcia wykonano / Shots taken with: Sony A500 + Minolta AF 35-105mm f/3.5-4.5(N).

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails