Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 23 października 2012

In The Realm Of Gold III


(c) Piotr Woźniak
Warszawa, Łazienki Królewskie. Październik 2012.
Warsaw, Royal Baths Park. October 2012.
Zdjęcie wykonano / Shot taken with: Sony A500 + Minolta AF 50mm. f/1.7

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails