Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 17 października 2011

Wrocław - Kanonia And St. Giles Church

1.

2.

3.

4.

5.
Photos 2, 3 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 1, 4, 5 (c) Piotr Woźniak

Wrocław, Ostrów Tumski - Kanonia. Zdjęcie 1: XIII-wieczny późnoromański kościół św. Idziego, najstarsza zachowana świątynia Wrocławia; zdjęcia 2 i 4 - widok z ulicy Kanonia; zdjęcie 3 - widok z Kanonii na wieże gotyckiej katedry św. Jana Chrzciciela; zdjęcie 5 - późnogotycki budynek kapituły.
Wrocław, Ostrów Tumski - Kanonia. Photo 1: XIIIth century late romanesque church of St. Giles, the oldest survived temple in Wrocław; photos 2 and 4 - view from Kanonia street; photo 3 - towers of gothic St. John The Baptist cathedral seen from Kanonia; photo 5 - late gothic house of chapter.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails