Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

piątek, 8 lipca 2011

Tales From The Stone Garden - Poetry Of Alabaster


(c)Piotr Woźniak

Warszawa, Łazienki Królewskie, Galeria Rzeźby w Starej Pomarańczarni. Czerwiec 2011.
Warszawa, Royal Baths Park, Sculpture Gallery in the Old Orangery. June 2011.

1 komentarz:

Chwile... pisze...

Fajne ujęcie. Właśnie jutro się wybieram. Ciekawe co przywiozę z podróży?

Related Posts with Thumbnails