Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 14 czerwca 2010

Wrocław - Zwierzyniecki Bridge

1.

2.

3.

4.

5.
Photos 2, 3, 5 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 1, 4 (c) Piotr Woźniak

More Bridge photos on Picture Drinkers!

Wrocław, Most Zwierzyniecki. Czerwiec 2010.
Wrocław, Zwierzyniecki Bridge. June 2010.

1 komentarz:

Mª Angeles y Jose pisze...

Diferentes puntos de vista y todos son geniales.

Besos

Related Posts with Thumbnails