Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 11 sierpnia 2009

Souvenir of vacations

Od Owady
(c) Piotr Woźniak
Finally, we're back. So You can expect a new photos and posts... In the mean time, here is a small souvenir for You :-)

1 komentarz:

David pisze...

This butterfly has quite the scary mask! Great DOF.

Related Posts with Thumbnails