Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 25 lipca 2009

...

Od 2 Wheels
(c) Piotr Woźniak

Od 2 Wheels

(c) Piotr Woźniak

2 komentarze:

David pisze...

I'd rather ride the motor bike, but I'm afraid I need the work out from the petal bike!

Gardendiggers pisze...

Personally I prefer the petal bike, but motor bikes have something fascinating. Many of them are splendid machines. They look like movement spirit spelled in metallic form, even if they stand still they look like moving ;-)

Related Posts with Thumbnails