Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 21 marca 2009


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Wow, very elegant. I just love your blog photos!

BTW, I was tagged to post about 6 things that make me happy and I tagged you to do the same. Looking forward to see what makes you happy, too..^^

Related Posts with Thumbnails