Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 18 maja 2014

Cozy And Warm


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

sobota, 17 maja 2014

Morning Story


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

piątek, 16 maja 2014

Spring


(c) Piotr Woźniak

czwartek, 15 maja 2014

Spring


(c) Piotr Woźniak

środa, 14 maja 2014

Spring


(c) Piotr Woźniak
Related Posts with Thumbnails